Els avantatges de la llenya seca

avantatges llenya seca Cerdanya

En primer lloc cal destacar que no és el mateix la llenya acabada de tallar quan encara és verda que una llenya que un cop tallada ha estat emmagatzemada com a mínim un any. Aquesta llenya ja és seca i crema amb més facilitat que la llenya verda. Si volem fer un bon foc aquest és el primer punt que cal tenir en compte.

En segon lloc, no és el mateix una llenya seca que una llenya que ha estat a la intempèrie i és humida. Novament, la diferencia pot ser molt gran en el moment d’encendre la nostra llar de foc o estufa. A més a més en el moment de comprar-la pesa més la llenya humida que la llenya seca. La nostra empresa des de l’inici ha apostat per disposar de llenya seca i protegida a cobert però ventilada per tal que mantingui un nivell d’humitat molt baix i permeti una combustió òptima en el moment que els nostres clients l’adquireixen.

Un cert grau d’humitat és positiu donat que fa que la combustió sigui més lenta, però quan aquesta és excessiva, crema pitjor, desprèn menys calor i genera més residus que embruten els tubs de la nostra xemeneia, fent que la neteja de la mateixa hagi de ser més sovint. Alemanya, país molt conscienciat amb el medi ambient, emet anualment estudis respecte al consum de llenya que demostren clarament que el volum d’emissions de gasos a l’atmosfera es poden arribar a multiplicar un 300% en el cas de cremar llenya molt humida.

Tingui present per tant en el moment de realitzar la seva compra que la llenya sigui ben seca i si en compra grans quantitats per un o dos anys, emmagatzemi-la en un lloc a cobert però ventilat, fet que afavorirà que vagi madurant i conservant el grau d’humitat òptim per al moment de la seva utilització.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp